5 เป้าหมายทางธุรกิจบนสร้างเว็บไซต์ และการประเมินผล

ในการทำเว็บไซต์และการตลาดออนไลน์นั้น มักได้รับความนิยม เนื่องจากถูกมองว่า มีค่าใช้จ่ายไม่แพงมากและดูทันสมัย แต่สิ่งที่ถูกมองข้ามไปในหลายๆครั้ง กลับเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุด นั่นก็คือ เป้าหมายทางธุรกิจ (Business Objective) นั่นเอง

การกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ จะช่วยให้เราสามารถทำการวิเคราะห์เพื่อวางแผนให้เราเข้าใกล้เป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น และสามารถประเมินผลลัพธ์ (Measurable Outcome) ได้ โดยใน Analytics Academy ของ Google ได้แบ่งประเภทเว็บไซต์และเป้าหมายทางธุรกิจออกเป็น 5 ประเภท ได้แค่

1. E-Commerce มีผลลัพธ์ที่ต้องการ คือ การขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์

2. Lead Generation มีผลลัพธ์ที่ต้องการ คือ การรวบรวมรายข้อมูลลูกค้าที่ตรงความต้องการของฝ่ายขาย

3. Content Publishers มีผลลัพธ์ที่ต้องการ คือ การสร้างเนื้อหา เพิ่มการเข้าชมของผู้ใช้งาน

4. Online Informational/ Support มีผลลัพธ์ที่ต้องการ คือ การช่วยเหลือผู้ใช้งานหรือลูกค้า ให้ได้ข้อมูลที่ต้องการในเวลาที่เหมาะสม

5. Branding มีผลลัพธ์ที่ต้องการ คือ สร้างการรับรู้ และเชื่อถือในแบรนด์

 

เมื่อเป้าหมายของแต่ละธุรกิจและเว็บไซต์ต่างกัน จึงทำให้การวิเคราะห์ ประเมินผล และวางแผน ต่างกันออกไปด้วย

GA-Objectives

 

Sources: Analytics Academy

Advertisements